دکتر علیرضا فیروزی| دکتر فیروزی | کوچینگ

اندیشه ها

روش های پایدار سازی کسب و کار

روش های پایدار سازی کسب و کار دیدگاه‌ خود را بنویسید / مدیریت و رهبری کسب و کار / check اگر ثبات را برای تجارت خود می خواهید، نباید فقط به فکر درآمد سریع…

Read more

همه چیز در مورد رهبری کسب و کار

همه چیز در مورد رهبری کسب و کار رهبری کسب و کار، به معنای بر عهده داشتن نقش کلیدی در جریان کسب و کار است. کسی که رهبری کسب و…

Read more

روش های اعتماد سازی در فروش

روش های اعتماد سازی در فروش جلب اعتماد مشتریان در فرایند فروش یک محصول، از اولین نکاتی است که هر فروشنده باید برای شروع یا ادامه کسب و کار خود…

Read more