دکتر علیرضا فیروزی

مدارک من

کوچینگ

کوچینگ

مدرک کوچ بین المللی حرفه‌ای (PCC) از فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF

۱۴۰۰
۱۳۹۹
کوچینگ

کوچینگ

مدرک کوچ بین المللی حرفه‌ای از آکادمی کوچینگ فارسی زبانان FCA

DBA

DBA

دکتری DBA با گرایش کسب و کار از موسسه آرمان

۱۳۹۸
۱۳۹۰
دکتری تخصصی (Phd)

دکتری تخصصی (Phd)

دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۷۹
۱۳۷۳
کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران

سایر مدارک من

صلاحیت مدرسی

صلاحیت مدرسی

تایید صلاحیت مدرسی از مرکز آموزش مدیریت دولتی

۱۴۰۰
۱۳۹۸
مدرک DBA

مدرک DBA

دکتری DBA با گرایش کسب و کار از موسسه آرمان

مدرکNLP

مدرکNLP

دیپلمای NLP از آلمان

۱۳۹۴
۱۳۹۰
مدرک دکتری تخصصی (Phd)

مدرک دکتری تخصصی (Phd)

دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

مدرک کارشناسی ارشد

مدرک کارشناسی ارشد

مدرک کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۷۹
۱۳۷۳
مدرک کارشناسی

مدرک کارشناسی

کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران